شما اینجا هستید:   خانه
 

 

رياست دانشگاه

اخبار

 

 

 

اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه

 

  تقويم  دانشگاهي نيمسال تابستان93-92

پايان انتخاب واحد93/04/16

شروع كلاس ها 93/04/21

پايان كلاس ها 93/05/29

شروع امتحانات 93/06/01

پايان امتحانات 93/06/06

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:کلیه دروس عمومی در ترم تابستان 93-92در دانشگاه آزاد گناوه ارائه می گردد.

تاریخ ارسال:1393/04/09

 

قابل توجه متقاضیان نقل و انتقالات دانشجویی

تاریخ ارسال:1393/04/10

 

ساخت وبهره برداری از زمین چمن فوتبال در دانشگا ه آزاد اسلامی واحد گناوه

تاریخ ارسال:1393/04/16

 

دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی گناوه در اردوی جهادی  

تاریخ ارسال:1393/04/26

   
 

 

 
  ریاست واحد
....................................
  
معاونت اداری و مالی
....................................
  
معاونت آموزشی
....................................
  
معاونت پژوهش و فناوری
....................................
  
معاونت دانشجویی
....................................
  
معاونت عمرانی
....................................
  
روابط عمومی
....................................
  دفتر فرهنگ اسلامی
  فناوری اطلاعات و ارتباطات
....................................
 
فرم های پژوهش و فناوری
....................................
 
امور پایان نامه ها
....................................
  
مركز رشد واحد گناوه
....................................
  
 كتابخانه ديجيتال
....................................
  
مجلات علمی تخصصی واحد
....................................
  
سيستم جستجوی كتاب
....................................
  
سيستم پست الكترونيك
  اتوماسیون آموزش
....................................
  
چك ليست رشته ها
....................................
  
تقویم آموزشی
....................................
  
دبیرخانه هیأت علمی
....................................
  
دانشکده ها
....................................
  
دایره امتحانات
....................................
  ضوابط و مقررات آموزشی  

 
سرفصل دروس
 
  مناقصات و مزايدات
....................................
  آموزش ضمن خدمت

....................................
 
صندوق رفاه دانشجویان
....................................
  
وام بعد از فراغت از تحصیل
....................................
  
وام تقسيط شهريه
....................................
  
اطلاعيه های امور مالی
....................................
  دريافت فرم های اداری
....................................
  دریافت فیش حقوقی      

  
اتوماسیون تغذیه
....................................
  
تخفیف شهریه چند دانشجو
....................................
 
  نقل و انتقالات دانشجویی
....................................
  
امور فارغ التحصیلان
....................................
  
امور خوابگاه ها

  

تقويم دانشگاهي

  تقويم  دانشگاهي نيمسال تابستان93-92

پايان انتخاب واحد93/04/16

شروع كلاس ها 93/04/21

پايان كلاس ها 93/05/29

شروع امتحانات 93/06/01

پايان امتحانات 93/06/06