دفتر حراست

نمایش از 16 خرداد 1395 بازدید: 3564
پرینت

دفتر حراست

مسول دفتر حراست

 

آقای سید عباس موسوی

مسئول حراست

 

 Email                    

 

 تلفن

  داخلی: 33147788-077

تحصيلات 

 کارشناسی حسابداری مالی

 دفتر حراست دانشگاه ازاد اسلامی واحد گناوه آماده دریافت گزارشات و نظرات شما دانشگاهیان گرامی با شماره تلفن 077-33147788 می باشد.