حسابداری و شهریه

نمایش از 16 خرداد 1395 بازدید: 3648
پرینت

 کارشناسان حوزه امور مالی و شرح وظایف

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

آقای اسداله گزبلندی
رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

 Email                    

-

 تلفن

  داخلی: 33148322-077

تحصيلات 

  لیسانس حسابداری

         

 

کارپرداز و مسئول خرید و انباردار

 

آقای علیرضا نیک مهر
کارپرداز و مسئول خریدو انباردار

 

 Email                    

-

 تلفن

  داخلی: 33148322-077

تحصيلات 

 دیپلم کامپیوتر

 

اهم  وظايف واختيارات و مسوليت های رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی

زير  مجموعه   حوزه  اداري ومالي دو بخش  مديريت  اداري و مالي  مي باشد كه هر كدام  از اين  بخش  ها داراي  فعاليت  هاي متفاوتي   مي  باشند .

اموراداري  و  كارگزيني  : 

مديريت  مالي

اهم  وظايف  و دستورالعمل  ها

امورمالي :

 تهيه  و تنظيم  اسناد مالي وكنترل خريد  ومناقصه ها  وپرداخت صورت وضعيت ها ي پيمانكاران ، تهيه  صورت هاي مالي  ماهيانه  وسالانه

شهريه

دريافت  و كنترل شهريه دانشجويان وثبت اسناد مالي آنها ، معرفي دانشجويان جهت  دريافت  وام از صندوق رفاه دانشجويي

صندوق  رفاه دانشجويي و انباردار

 شهریه و صندوق رفاه

                       کارشناس صندوق رفاه و شهریه

 

آقای کیامرث بهمنیاری
             کارشناس صندوق رفاه و شهریه

 

 Email                    

-

 تلفن

  داخلی: 33148322-077

تحصيلات 

 کارشناسی ارشد حسابداری

 

 

تهيه  مدارك  مثبته جهت پرداخت  وام هاي دانشجويي و پرداخت وام به آنها طبق قوانين  و مقررات دانشگاه