حوزه اداری مالی

نمایش از 10 خرداد 1395 بازدید: 7244
پرینت

 حوزه معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه

معاون دانشگاه

 

آقای دکتر علی مختاری
معاونت دانشگاه

عضو هیات علمی تمام وقت

 

 Email                    

-

 تلفن

  داخلی: 33148322-077

تحصيلات 

استادیار تاریخ _ایران باستان

 

رئيس اداره  توسعه مديريت و منابع انساني

بر عهده آقای اسداله گزبلندی می باشد

تحصیلات: کارشناسی حسابداری