دفتر فرهنگ اسلامی

نمایش از 16 خرداد 1395 بازدید: 4006
پرینت

 دفتر فرهنگ اسلامی

دفتر فرهنگ

 

خانم خیری صیفی

  کارشناس دفتر فرهنگ

 

 Email                    

-

 تلفن

  داخلی: 3248399-0772

تحصيلات 

  فوق لیسانس فلسفه و تاریخ آموزش و پرورش گرایش  تعلیم و تربیت اسلامی

 


سوابق کاری :

 گزیده ای از برنامه های فرهنگی واحد  گناوه در 8سال گذشته