مدیر گروه های رشته های تحصیلی

نمایش از 16 خرداد 1395 بازدید: 4209
پرینت

مدیر گروهای رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه

 

ردیف

 

رشته

 

مدیر گروه

 

تحصیلات

 

تلفن تماس

 

1

 

الکترونیک

 

مهندس اسما لک

 

دانشجوی دکتری

 

33148399-077

 

2

 

زبان انگليسي و حقوق

 

احمد خليفه

 

دانشجوی دکتری

 

33148399-077

 

3

 

تربيت بدني

 

سید مصطفی هاشمی

 

دانشجوی دکتری

 

33148399-077

 

4

 

مكانيك 

 

مهندس امین ارجمند فرد

 

دانشجوی دکتری

 

33148399-077

 

5

 

حسابداري

 

اسماعیل پناهی

 

دانشجوی دکتری

 

33148399-077

 

6

 

امور گمركي

 


نیلوفر علیزاده

 

فوق ليسانس

 

33148399-077

 

7

 

تاریخ ودروس عمومی و معارف

 

دکتر مختاری

 

دکتری

 

33148399-077

 

8

 

كامپيوتر

 

مهندس نواب خضری

 

دانشجوی دکتری

 

33148399-077

 

9

 

برق قدرت

 

 مهندس اسما لک

 

دانشجوی دکتری

 

3248399-077

 

10

 

عمران

 

مهندس سید علی تربن

 

دانشجوی دکتری

 

33148399-077