چک لیست دروس

نمایش از 24 مرداد 1395 بازدید: 4904
پرینت

دانشجويان محترم جهت دسترسي به آرايش ترمي رشته مورد نظر بر روي نام رشته كليك كنيد تا فايل مربوطه باز شود

 

كارداني ناپيوسته كامپيوتر

كارداني پيوسته كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته مهندسي مكانيك خودرو

كارداني پيوسته  حسابداری

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر

كارداني پيوسته الكتروتنيك-برق صنعتی

كارداني پيوسته الكترونيك

کارشناسی پیوسته تاریخ

کاردانی پیوسته ناوبری

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کاردانی ناپیوسته کارهای عمومی ساختمان

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری کنترل و ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

  کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری کنترل و ابزار دقیق

 کارشناسی ارشد ناپیوسته تاریخ ایران باستان

 کاردانی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری