حوزه آموزشی ، دانشجویی ،فرهنگی و ورزشی

نمایش از 12 خرداد 1395 بازدید: 18974
پرینت

حوزه معاونت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد گناوه

 

معاونت دانشگاه

 

آقای دکتر علی مختاری

معاونت دانشگاه

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد گناوه

 

 Email                    

 

 تلفن

  داخلی: 33148399-077

تحصيلات 

استادیار تاریخ -ایران باستان

 

 

رئيس  اداره آموزش و پژوهش

بر عهده آقای عارف فاضلی می باشد

تحصیلات :کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات