نمایش از 16 خرداد 1395 بازدید: 5555
پرینت

 

امور تحقيقاتی از اهم اهداف تشكيل و فعاليت دانشگاه است كه اين معاونت رهنمودهای علمی- تخصصی مناسب را جهت گسترش و توسعه پژوهش در آموزش عالی ارائه می‌دهد.

اهم وظايف سازمانی اين معاونت عبارتند از : انجام بررسی ‌های لازم در خصوص مسائل اجرايی، نظارت و ارزيابی عملكرد پژوهشی واحد، برنامه‌ريزی و تدوين راهكارهاي اجرايی جهت ارائه مقاله اعضای هيأت علمی در مجامع علمی داخل و خارج و حتی فرصت‌های مطالعاتی، تصويب و همكاری اجرايي در جهت انجام طرح‌ های تحقيقاتی درون و برون دانشگاهی، مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتی و ساير مؤسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همكاری و اجرای طرح‌های برون دانشگاهی، چاپ كتاب‌های اعضای محترم هيأت علمی، نظارت بر امور كتابخانه‌ای و بانك‌های اطلاعاتی، مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زيرساخت‌هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشی و پژوهشی، بکار گیری فناوری اطلاعات و تامین سرویسهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری و همچنین فراهم آوردن زيرساخت مناسب شبكه ای جهت ارائه اتوماسیون های مختلف (انتخاب واحد اينترنتی، اداری مالی ، کتابخانه، سرويس‌ های اينترنتی ، ...)، برگزاري جلسات شورای پژوهشی واحد، شورای انتشارات واحد و شورای مديران پژوهشی واحد، برگزاری همايش‌های علمي در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای، ملی و بين‌المللی، حمايت از فعاليت‌های تحقيقاتی – پژوهشی دانشجويان در قالب انجمن‌های علمی و باشگاه پژوهشگران جوان، تهيه برنامه‌های پژوهشی كوتاه مدت و بلند مدت واحد، بررسی و ارزيابی عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه‌های واحد، اجرای سياست‌هاي بودجه‌ای تعيين شده از سوی سازمان مركزی دانشگاه، ارزيابی كليه طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده و تجزيه و تحليل آن‌ها، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌های واحد و اطلاع از وضعيت شاخص‌های آماری دانشگاه، ارزيابی سالانه برنامه‌هاي تدوين شده در واحد، انجام بررسی‌هاي لازم به منظور شناسايی امكانات و نيازمندی‌های موجود در زمينه‌ برنامه‌های دانشگاه، ارائه طرح‌های جديد به منظور توسعه كمی و كيفی واحد دانشگاهی و ..

 

کارشناس خدمات ماشینی و فناوری اطلاعات

 
خانم پروانه روستائی

کارشناس خدمات ماشینی و فناوری اطلاعات


 

 Email                    

 

 تلفن

  077-33148399

تحصيلات 

  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

 

پیوند های مفید

آرشیو اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر  گناوه

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس دانشگاه : بندرگناوه - چهارراه معلم-خیابان دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفن تماس : 07733148399-07733148400-07733148320


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه میباشد می باشد|:.