رزومه اعضای هیات علمی

نمایش از 11 دی 1396 بازدید: 3893
پرینت

برای مشاهده رزومه هر استاد بر روی نام آن  استاد کلیک کنید

مهندس اسما لک

 آقای فرزاد کشاورز

 خانم سیده نسرین حسینی منفرد

 آقای سید مصطفی هاشمی

 خانم شراره حمید

 مهندس نواب خضری

 مهندس سید علی تربن

 دکتر علی مختاری

 آقای اسماعیل پناهی

 آقای احمد خلیفه