مستندات دانشجویی

نمایش از 01 مهر 1396 بازدید: 3603
پرینت

 برای دانلود فایل مورد نظر بر روی نام آن کلیک کنید

نام فایل

بررسی موضوع

پروپوزال

تقاضای تشکیل جلسه دفاع

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه

صورتجلسه دفاع

ظرفیت اساتید

فرم 2

فرم 3

فرم 5

فرم 6

فرم 7

فرم 8

فرم 9

فرم 10

فرم 12

فرم 13

فرم 14

فرم 15

فرم 16

فرم الف

فرم ب

فرم شرکت در جلسات دفاع

مدارک مورد نیاز جهت جلسه دفاع

مراحل انجام پایان نامه

مراحل انجام دفاع بعد از تصویب پروپوزال

معرفی دانشجو

نمونه صفحات پایان نامه