1397حمایت از کالای ایرانی

نمایش از 17 خرداد 1395 بازدید: 246
پرینت

گروه حسابداری

ب:اسماعیل پناهی:

* مقالات


Study the role and simultaneous effects of the type of ownership on efficiency and value of the listed companies in Tehran Stock Exchange, life science journal, 2013. (ISI Listed)


Casual Relation of Macroeconomics Factors and Risk of Listed Companies in Tehran Stock Exchange: Multi Variable Garch Approach, International Journal of Current Life Sciences,2014. (ISI Listed)

.Study the relationship between disclosure quality and earnings management in firms listed in Tehran Stock Exchange, Bradleya, 2013.(ISI Listed)

.“Antibacterial effect of corporate governance mechanisms of financial distress of listed companies in Tehran Stock Exchange”, 5th international Scientific conference of Iranian academicians in Turkey, Ankara, Turkey, 2015.

4- بررسی دلایل تغییر پذيري در مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1393.

* طرح پژوهشی

1-اسماعیل پناهی، بررسی دلایل تغییر پذيري در مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 93-94

پیوند های مفید

همه اخباردانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه

 

 

 

 

 

 

 

آدرس دانشگاه : بندرگناوه - چهارراه معلم-خیابان دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفن تماس : 07733148399-07733148400-07733148320


.:|کلیه حقوق این سایت در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه میباشد می باشد|:.