معاون واحد بندر گناوه
معاون واحد بندر گناوه

نام ونام خانوادگی: علي مختاري                

 

كارشناسي : دانشگاه شهيد چمران اهواز  - رشته تاريخ

كارشناسي ارشد : دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان  - رشته تاريخ گرايش ايران اسلامي.

عنوان رساله : بررسي تحولات  سياسي، نظامي، اجتماعي و فرهنگي عصر سلطان حسين بايقرا.

دكترا : دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران – رشته تاريخ گرايش تاريخ ايران قبل از اسلام.

عنوان رساله : بررسي تحولات سياسي، نظامي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي عصر خسرو پرويز.

 

سوابق آموزشي :

در سال هاي 1383 تا 1384 تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران.

در سال هاي 1384تا 1387 تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه.

از سال 1387 تا كنون ،عضوهيات علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناوه.

از سال 1388 تاکنون مديرگروه رشته تاريخ  وتدريس در  مقطع کارشناسي ارشد اين رشته.

 

دروس تدريس شده :

تاريخ ايران پيش از تاريخ – تاريخ ايران از ايلام تا هخامنشيان – سلوكيان و اشكانيان – ايران در دوره ساسانيان – تاريخ ايران از ورود اسلام تا پايان علويان طبرستان – تاريخ دوره سامانيان تا غزنويان – تاريخ مغول و ايلخانان – تاريخ ايران عصر صفويه ،افشاريه و زنديه – ايران عصر قاجار – نهضت مشروطيت – تاريخ ايران از پايان قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد – شناخت و نقد منابع وماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام – شناخت ونقد منابع و ماخذ تاريخ ايران پس از اسلام – گاهشماري و تقويم – تاريخ تحليلي صدر اسلام – انقلاب اسلامي ايران و ريشه هاي آن – انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) ،

* تدریس کلیه دروس کارشناسی ارشد رشته تاریخ این واحد دانشگاهی .

 

سوابق پژوهشي :

 1. عنوان مقاله :روابط خارجي ایران درعصر خسرو پرويز با اعراب جنوب و جنوب غربي ،دکترعلی مختاری ،فصلنامه علمي پژوهشي واحد بجنورد(پژوهش نامه تاریخ)،سال 4،شماره 15،تابستان 1388.
 2. An investingation in to the causes of the decline of khosrow parvizs reign and its effects on the fall of the Sassanid dynasty. research journal of social and life sciences .issN 0973-3914. volume 11.year06 . December 2011 . india.
 3. عنوان مقاله: علل انحطاط حکومت خسروپرویزوتاثیرات آن در انحطاط سلسله ساسانیان ،دکترعلی مختاری ،فصلنامه علمی پژوهشی واحد بجنورد(پژوهش نامه تاریخ)،سال7،شماره 26،بهار 1391.
 4. عنوان کتاب : قیام طایفه علاالدینی علیه رضاخان پهلوی در سال 1316ه.ش ،ماندنی رگبار مقدم ،ویراستار ومصحح دکتر علی مختاری ،یاسوج،انتشارات چویل،چاپ اول ،1387.
 5. عنوان مقاله بررسی زندگینامه تیمور بختیار . علی مختاری . فصلنامه علمی پژوهشی واحد بجنورد(پژوهش نامه تاریخ). شماره 36 سال 1394.

 

سوابق اجرايي :

 1. مدير گروه دروس عمومي ومعارف از سال 1388 تا کنون .
 2. مدير گروه رشته تاريخ از سال 1388 تا کنون .
 3. معاونت آموزشي و دانشجويي و فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گناوه به مدت 4سال از سال 91 الی 95.
 4. رئیس كميته انضباطي بدوی دانشجويي.
 5. رئیس كميته انتظامي اساتيد و هيات علمي.
 6. دبير كميسيون موارد خاص.
 7. رئيس شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناوه.
 8. معاونت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گناوه به مدت دوسال از 98 الی 99
 9. عضو فرهنگي بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناوه از سال 92تا کنون .

 

 

 

دوره های مدیریتی مرتبط با مسئولیت

 • نقش دانشگاهیان در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی
 • اصول مدیریت اسلامی و مناسبات انسانی در دانشگاه
 • چالشهای فرهنگی پیش روی دانشگاه با تاکید بر مقوله حجاب و عفاف
 • آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
 • اخلاق علمی و حرفه ای سطح 1 و 2
 • تاریخ و تمدن اسلامی سطح 1 و 2
 • معرفت شناسی سطح 1و2
 • معارف مهدویت 1
 • چالشها و تهدیدهای رابطه با آمریکا
 • کارگاه آموزشی جنگ نرم
 • بصیرت دینی و سیاسی
 • آشنایی با نماز جماعت و برکات آن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه در سال۱۳۸۲ در یک فضا در درون شهر راه اندازی و تاسیس گردید و در حال حاضر در یک محیط مستقل به وسعت ۳۰ هکتار و در نوار ساحلی خلیج فارس در شهر واقع شده است. بازار تجاري بندر گناوه امروزه به عنوان يكي از بزرگترين، مهمترين و شناخته ترين بازارهاي جنوب كشور به شمار مي رود. که هر ساله میزبان هزاران نفر از مردم سرتاسر ایران است. که برای خرید به این شهر می‌آیند. (که به عنوان بزرگترین قطب تجاری جنوب کشور شناخته شده است.) گناوه کنونی در ساحل خلیج فارس و میان بوشهر بندر دیلم به فاصله هیجده کیلومتری شرق خور امام حسن واقع است. در حال حاضر در این واحد دانشگاهی حدود 1000 دانشجو در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند. این واحد دانشگاهی با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی و سالن اجتماعات مجهز ، محیطی مناسب را برای تحصیل دانشجویان فراهم نموده است.